In het laatste jaar van mijn opleiding (2018-2019) liep ik stage bij de afdeling Publiekswerking van NTGent. Publiekswerking is de afdeling van NTGent die zich inzet voor het leggen van verbindingen: tussen het geproduceerde theater en de stad waarin het gespeeld wordt, tussen het theaterhuis en het publiek, tussen het publiek onderling. Dit wordt gedaan in de meest uiteenlopende vormen: in Gent zijn er bijvoorbeeld rondleidingen door de Schouwburg, maar ook workshops, inleidingen, lezingen, lessen, debatten, sociaal-artistieke projecten...

Ik liep stage bij Orestes in Mosul van Milo Rau. Ik maakte hier een programma omheen, onder begeleiding van Dirk Crommelinck, van lessen, workshops, open repetities, inleidingen en gesprekken. Als je een indruk wil krijgen van mijn werk daar, kan je de lesmappen die maakte voor docenten die met hun klas kwamen kijken, downloaden op https://www.ntgent.be/nl/producties/orestes-in-mosul (scroll naar beneden tot je Publiekswerking ziet staan). 


Na deze stage werk ik nu als zelfstandige voor NTGent in Nederland. Ik leid voorstellingen in, en bouw netwerken in de steden waar producties van NTGent spelen, om van daaruit workshops, voorstellingen, gesprekken mogelijk te maken en daardoor meer verbinding tussen publiek en voorstelling, voorstelling en stad, verschillende gemeenschappen in de stad. 


Meer informatie over NTGent of Publiekswerking? 
Of wil je zelf met jouw organisatie, school, klas, vereniging kijken wat de mogelijkheden zijn? 
Neem contact met me op
Back to About
Back to HomepageIn the final year of my education (2018-2019), I did an internship at the department Publiekswerking (education/public outreach) of NTGent. Publiekswerking is the department that works for connections: between the produced theatre and the city it is programmed in, between the theatre house and the audience, between audience members. This is done in very diverse ways: in Ghent for example there are tours through the City Theatre, but also workshops, talks, classes, debates, social-artistic projects...


My internship was focused on Orestes in Mosul by Milo Rau. I made the program around this production, under guidance of Dirk Crommelinck, that consisted out of classes, workshops, open rehearsals, talks and conversations. If you want to get an impression of my work there, you can download the documents I made for teachers who came with their class to the play at https://www.ntgent.be/nl/producties/orestes-in-mosul (scroll down until you see Publiekswerking)

After this internship I started working independently for NTGent in The Netherlands. I do introductory talks before plays, and build networks in de cities where productions from NTGent are programmed, to facilitate workshops, performances and conversation, to create more connection between audience and play, play and city, different communities in the city. 

More information on NTGent or Publiekswerking?
Or do you want to know what the possibilities would be for your own organization, school, class, association?
Contact me

Dieuwke Slump
Alle rechten voorbehouden 2018
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin